Zespół domowej opieki środowiskowej

Centrum Medyczne Persona w Swarzędzu w porozumieniu z NFZ utworzyło

Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego)

W skład zespołu wchodzą :
$

terapeuta środowiskowy

$

psychiatra

$

psycholog

$

psychoterapeuta

Bezpłatna pomoc skierowana jest do osób o długotrwałym przebiegu takich schorzeń psychicznych jak : schizofrenia, zaburzenia schizotypowe, depresja, zaburzenia psychiczne wynikające ze schorzeń fizycznych oraz pacjentów dotychczas niezdiagnozowanych.

Zespół prowadzi leczenie w miejscu zamieszkania dla osób, które z różnych względów nie mają możliwości skorzystać z pomocy ambulatoryjnej a nie wymagają pobytu w Oddziale Psychiatrycznym.

Formy pomocy:
$

wizyty lekarza, psychologa, terapeuty w miejscu zamieszkania pacjenta

$

konsultacje lekarskie, psychiatryczne oraz psychologiczne i psychoterapeutyczne w siedzibie zespołu w Swarzędzu

$

wsparcie i psychoedukacja dla pacjentów i członków ich rodzin

$

edukacja dotycząca choroby , leczenia roli rodziny (opiekunów) w procesie zdrowienia.

Zespół nie prowadzi leczenia osób:
$

niewyrażających zgody na leczenie

$

posiadających bezwzględne wskazania do pobytu w całodobowym Oddziale Psychiatrycznym ( bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia , myśli samobójcze ,okaleczenia, nadmierne pobudzenie , działania impulsywne , gwałtowna agresja fizyczna)

$

których stan somatyczny wymaga leczenia w szpitalu ogólnym

$

uzależnionych od alkoholu i innych substancji

KONTAKT 690-999-577

Warunkiem uzyskania pomocy jest skierowanie do Poradni Opieki Środowiskowej Domowej.

Persona
NFZ logo
Mediraty

Rejestracja
577 820 300
kontakt@centrumpersona.pl

Centrum Medyczne Persona
ul. Kórnicka 75
62-020 Swarzędz